Daňová evidence

Daňová evidence je určena pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a jejich roční obrat je nižší než 25 milionů Kč.

finance

Nabízíme

 • Peněžní deník, příjmy a výdaje
 • Pokladní kniha
 • Karty investičního majetku
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Přiznání k DPH včetně souhrnných i kontrolních hlášení
 • Zpracování mzdové agendy
 • Veškerá elektronická podání
 • Účetní závěrka a daňové přiznání
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole
 • Zastupování při kontrole
 • Avíza o platbě záloh
 • Další úkony dle individuálních potřeb

Účetnictví

Povinnost vést účetnictví má každý podnikatel, jehož obrat za předchozí kalendářní rok přesáhne 25 milionů korun nebo je zapsaný do obchodního rejstříku, či na základě vlastního rozhodnutí nebo také na základě zvláštního právního předpisu.

finance_klavesnice

Nabízíme

 • Zpracování faktur přijatých, vydaných
 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Přiznání k DPH včetně souhrnných i kontrolních hlášení
 • Zpracování mzdové agendy
 • Veškerá elektronická podání
 • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Rozvaha
 • Daňové přiznání
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úřadech
 • Příprava podkladů ke kontrole
 • Zastupování při kontrole
 • Avíza o platbě záloh
 • Další úkony dle individuálních potřeb

Ekonomický a daňový servis

Nabízíme poradenství v oblasti daňové problematiky, včetně optimalizace. Posoudíme Vaše obchodní plány, provedeme ekonomické a finanční rozbory. Vyhotovíme pro Vás cenové kalkulace. Zpracujeme Vám přiznání k dani silniční, k dani z nabytí, dani z nemovitých věcí, také podklady pro celní řízení. Nabízíme také další služby dle Vašich individuálních potřeb.

ekon_analyza

Nabízíme

 • Poradenství v oblasti daňové problematiky, včetně optimalizace
 • Posouzení obchodních plánů
 • Ekonomické a finanční rozbory
 • Cenové kalkulace
 • Přiznání k dani silniční
 • Přiznání k dani z nabytí
 • Přiznání k dani z nemovitých věcí
 • Podklady pro celní řízení
 • Další služby dle individuálních potřeb